zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych


art. 4 ust. 4-6, art. 78 ust. 4, art. 170 ust. 3 wchodza w życie z dniem 4 października 2003 r. objęte tekstem jednolitym z wyj. art. 157-168, 171, 173, 183, 185 i 188 akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 02:32:18) Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1750
252
WDU20031791750
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2022-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2022-11-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2022-04-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2022-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie
2022-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie
2022-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie
2022-02-12
2022-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie
2022-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich

oczekujący na wejście w życie
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

oczekujący na wejście w życie
2021-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

oczekujący na wejście w życie
2021-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie
2021-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych

oczekujący na wejście w życie
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2021-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

oczekujący na wejście w życie
2021-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

oczekujący na wejście w życie
2021-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie
2021-03-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych

oczekujący na wejście w życie
2021-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze

oczekujący na wejście w życie
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

oczekujący na wejście w życie
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie
2020-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2020-10-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

oczekujący na wejście w życie
2020-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym

obowiązujący
2020-10-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich

obowiązujący
2020-09-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2020-07-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

obowiązujący
2020-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

obowiązujący
2020-05-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich

obowiązujący
2020-05-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2020-04-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze

obowiązujący
2020-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

obowiązujący
2020-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2020-03-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

obowiązujący
2020-02-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze

obowiązujący
2019-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi i żołnierze pełniący służbę kandydacką są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych

obowiązujący
2019-12-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

obowiązujący
2019-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2019 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

obowiązujący
2019-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich

obowiązujący
2019-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2019-08-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

obowiązujący
2019-03-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2019-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze

akt objęty tekstem jednolitym
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

obowiązujący
2018-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

akt objęty tekstem jednolitym
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

akt objęty tekstem jednolitym
2018-11-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
2020-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym

obowiązujący
2018-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2018-08-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

akt objęty tekstem jednolitym
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych

akt objęty tekstem jednolitym
2018-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich

akt objęty tekstem jednolitym
2018-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

akt objęty tekstem jednolitym
2018-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

akt objęty tekstem jednolitym
2018-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

obowiązujący
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych sędziów sądów wojskowych oraz prokuratorów do spraw wojskowych

obowiązujący
2017-06-10
2017-04-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-04-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie tytułów żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2017-03-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

akt objęty tekstem jednolitym
2017-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej

obowiązujący
2017-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-02-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

obowiązujący
2017-02-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

akt posiada tekst jednolity
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2017-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy pełniących służbę kandydacką

obowiązujący
2016-12-07
2016-12-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

obowiązujący
2016-11-05
2016-11-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2016-06-16
2016-06-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

obowiązujący
2015-09-30
2015-09-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

obowiązujący
2015-06-06
2015-06-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie noszenia uzbrojenia przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

obowiązujący
2015-06-25
2015-06-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień ochronnych

obowiązujący
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

obowiązujący
2015-04-04
2015-04-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych

obowiązujący
2015-03-26
2015-03-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej

obowiązujący
2015-02-24
2015-02-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi i żołnierze pełniący służbę kandydacką są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych

obowiązujący
2015-01-27
2015-01-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze

akt posiada tekst jednolity
2015-01-29
2015-01-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

akt posiada tekst jednolity
2015-02-05
2015-02-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

obowiązujący
2015-02-10
2015-02-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych

akt objęty tekstem jednolitym
2015-01-29
2015-01-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

akt objęty tekstem jednolitym
2015-01-17
2015-01-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze

obowiązujący
2014-12-27
2014-12-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych do służby poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2014-12-16
2014-12-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

akt objęty tekstem jednolitym
2014-12-26
2014-12-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych

obowiązujący
2014-12-05
2014-12-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2014-11-22
2014-11-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

akt posiada tekst jednolity
2014-12-04
2014-12-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy pełniących służbę kandydacką

obowiązujący
2014-12-09
2014-12-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych

akt posiada tekst jednolity
2014-12-09
2014-12-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2014-10-16
2014-10-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2014 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2014-10-23
2014-10-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

obowiązujący
2014-10-11
2014-10-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2014-11-19
2014-11-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

obowiązujący
2014-08-07
2014-08-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie kierowania żołnierzy pełniących służbę kandydacką na studia lub naukę

obowiązujący
2014-08-01
2014-08-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zajęć z zakresu wychowania fizycznego i sportu realizowanych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

obowiązujący
2014-07-18
2014-07-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2014-07-18
2014-07-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym

obowiązujący
2014-06-13
2014-06-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2014-06-24
2014-06-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

akt posiada tekst jednolity
2014-07-08
2014-07-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej

obowiązujący
2014-06-06
2014-06-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia grup uposażenia

obowiązujący
2014-05-16
2014-05-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2014-04-15
2014-04-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą

obowiązujący
2014-04-09
2014-04-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyznawania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego

obowiązujący
2014-04-03
2014-04-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym
2014-03-15
2014-03-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień ochronnych

obowiązujący
2014-02-27
2014-02-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-02-11
2014-02-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-01-15
2014-01-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

akt objęty tekstem jednolitym
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich

akt objęty tekstem jednolitym
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych

akt objęty tekstem jednolitym
2011-10-11
2011-10-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2011-11-01
2011-11-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2011 r. w sprawie dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym

obowiązujący
2011-10-19
2011-10-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

akt objęty tekstem jednolitym
2011-06-15
2011-06-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2011-03-23
2011-03-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

akt objęty tekstem jednolitym
2010-12-04
2010-12-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2010-11-18
2010-11-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich

akt posiada tekst jednolity
2010-09-04
2010-09-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

obowiązujący
2010-07-22
2010-07-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych

akt posiada tekst jednolity
2010-07-08
2010-07-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2010-04-23
2010-04-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

akt posiada tekst jednolity
2010-04-08
2010-04-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

akt posiada tekst jednolity
2010-04-01
2010-04-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych

obowiązujący
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2009-11-06
2009-11-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2009-05-06
2009-05-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2009-03-13
2009-03-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów prowadzących ewidencję żołnierzy, którzy polegli, zmarli lub zostali uznani za zmarłych albo zaginęli w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2008-11-22
2008-11-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych

akt posiada tekst jednolity
2008-07-25
2008-07-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjazdów za granicę żołnierzy zawodowych w celach niezwiązanych ze służbą wojskową

obowiązujący
2008-03-25
2008-03-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2008-03-21
2008-03-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2008-03-05
2008-03-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

obowiązujący
2008-02-23
2008-02-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2008-02-23
2008-02-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej

obowiązujący
2007-06-30
2007-06-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju

obowiązujący
2007-06-20
2007-06-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenie zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2007-04-21
2007-04-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

obowiązujący
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych

akt objęty tekstem jednolitym
2006-10-31
2006-10-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2006-05-19
2006-05-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

obowiązujący
2005-12-29
2005-12-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

obowiązujący
2005-11-05
2005-11-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2005 r. w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych

akt posiada tekst jednolity
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

akt posiada tekst jednolity
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie udzielania urlopów żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wyjazdów za granicę żołnierzy zawodowych w celach niezwiązanych ze służbą wojskową

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie udzielania żołnierzom zawodowym zezwoleń na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie mianowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie organów prowadzących ewidencję żołnierzy, którzy polegli, zmarli lub zostali uznani za zmarłych albo zaginęli w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --
Ustawa z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych
Ustawa z dnia 28 czerwca 1979 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o przekazaniu dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innym organom państwowym.
Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym.
Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową
Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych
e
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
Ustawa z dnia 30 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów
Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
Ustawa z dnia 22 września o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza celnego

uznany za uchylony
2017-04-11
0000-00-00
---- -- --
2017-10-18

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uchylony
2016-12-31
2016-12-31
---- -- --
2019-01-24

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

uchylony
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2019-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym

uznany za uchylony
2016-03-10
2016-03-10
---- -- --
2018-01-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uchylony
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2016-12-31

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2015-09-04
2015-09-04
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

uchylony
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym

uznany za uchylony
2014-11-29
2014-11-29
---- -- --
2018-02-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2014-12-04
2014-12-04
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

uchylony
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2019-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2013-05-02
2013-05-02
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

uznany za uchylony
2013-04-01
2013-04-01
---- -- --
2014-08-07

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2013-04-01
2013-04-01
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

uznany za uchylony
2013-02-23
2013-02-23
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

uchylony
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2019-01-01

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

uchylony
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach sędziów sądów wojskowych oraz asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

uznany za uchylony
2012-07-26
2012-07-26
---- -- --
2017-04-05

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

uznany za uchylony
2012-07-19
2012-07-19
---- -- --
2017-04-05

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony
2012-07-19
2012-07-19
---- -- --
2013-12-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

uchylony
2012-06-01
2012-06-01
---- -- --
2013-02-23

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uchylony
2012-06-01
2012-06-01
---- -- --
2013-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej

uchylony
2012-03-14
2012-03-14
---- -- --
2014-06-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

uchylony
2012-02-15
2012-02-15
---- -- --
2014-12-09

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2012-02-01
2012-02-01
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2015-06-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

uchylony
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
2019-03-13

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych

uznany za uchylony
2011-07-30
2011-07-30
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2011-07-23
2011-07-23
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych

uznany za uchylony
2011-07-14
2011-07-14
---- -- --
2014-12-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

uznany za uchylony
2011-07-06
2011-07-06
---- -- --
2014-10-11

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

uznany za uchylony
2011-06-22
2011-06-22
---- -- --
2014-08-07

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2011-04-26
2011-04-26
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2011-04-23
2011-04-23
---- -- --
2014-11-22

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym

uznany za uchylony
2011-01-11
2011-01-11
---- -- --
2018-01-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym

uznany za uchylony
2011-01-27
2011-01-27
---- -- --
2014-06-13

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2011-01-08
2011-01-08
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2010-12-02
2010-12-02
---- -- --
2014-11-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

uznany za uchylony
2010-11-03
2010-11-03
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach sędziów sądów wojskowych oraz asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

uznany za uchylony
2010-11-06
2009-03-04
---- -- --
2017-04-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

uznany za uchylony
2010-10-30
2010-10-30
---- -- --
2014-10-11

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych

uchylony
2010-10-26
2010-10-26
---- -- --
2013-04-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

uznany za uchylony
2010-10-19
2010-10-19
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2011-01-26
2011-01-26
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

uchylony
2010-08-26
2010-08-26
---- -- --
2014-12-09

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2010-07-21
2010-07-21
---- -- --
2014-10-23

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień ochronnych

uchylony
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
2014-02-27

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych

uznany za uchylony
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
2011-07-14

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2010-05-08
2010-05-08
---- -- --
2014-07-18

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

uchylony
2010-04-01
2010-04-01
---- -- --
2013-02-23

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uchylony
2010-04-01
2010-04-01
---- -- --
2013-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2010-04-29
2010-04-29
---- -- --
2014-11-22

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

uchylony
2010-03-24
2010-01-01
---- -- --
2014-10-16

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

uchylony
2010-05-01
2010-05-01
---- -- --
2014-12-09

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym

uznany za uchylony
2010-03-17
2010-01-01
---- -- --
2011-01-27

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

uchylony
2010-03-09
2010-03-09
---- -- --
2019-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2010-03-18
2010-03-18
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

uznany za uchylony
2010-03-12
2010-03-12
---- -- --
2017-04-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2010-03-23
2010-03-23
---- -- --
2014-06-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym

uznany za uchylony
2010-02-27
2010-02-27
---- -- --
2018-02-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony
2010-02-02
2010-02-02
---- -- --
2015-06-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2010-01-23
2010-01-23
---- -- --
2014-11-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

uznany za uchylony
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2014-08-07

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

uznany za uchylony
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2014-10-11

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej

uchylony
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2014-06-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2009 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2014-04-15

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

uchylony
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2019-03-13

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej

uznany za uchylony
2009-09-30
2009-09-30
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym

uchylony
2009-06-30
2009-06-30
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony
2009-06-25
2009-06-25
---- -- --
2009-12-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy

uznany za uchylony
2009-05-20
2009-05-20
---- -- --
2010-06-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2009-04-04
2009-04-04
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2009-04-01
2009-04-01
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

uznany za uchylony
2009-04-01
2009-04-01
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

uznany za uchylony
2009-02-25
2009-02-25
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uchylony
2009-02-01
2009-02-01
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2009-02-06
2009-02-06
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup uposażenia

uchylony
2008-12-06
2008-12-06
---- -- --
2014-05-16

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uchylony
2008-12-06
2008-12-06
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

uchylony
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2019-03-13

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2009-12-13

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-12-12
2008-12-12
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-11-15
2008-11-15
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe

uznany za uchylony
2008-11-01
2008-11-01
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

uchylony
2008-09-12
2008-09-12
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-08-22
2008-08-22
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-08-15
2008-08-15
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-08-29
2008-08-29
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
2010-04-29

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych

uznany za uchylony
2008-06-18
2008-06-18
---- -- --
2010-06-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-06-18
2008-06-18
---- -- --
2010-03-23

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie korpusów osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony
2008-06-04
2008-06-04
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

uznany za uchylony
2008-05-27
2008-05-27
---- -- --
2010-04-08

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-05-23
2008-05-23
---- -- --
2013-12-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-04-30
2008-04-30
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

uchylony
2008-04-30
2008-04-30
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-04-24
2008-04-24
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą

uznany za uchylony
2008-04-26
2008-04-26
---- -- --
2014-04-09

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych

uchylony
2008-04-24
2008-04-24
---- -- --
2013-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy

uznany za uchylony
2008-04-19
2008-04-19
---- -- --
2009-05-20

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

uchylony
2008-04-01
2008-04-01
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-04-11
2008-04-11
---- -- --
2010-01-23

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-04-05
2008-04-05
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

uznany za uchylony
2008-04-12
2008-04-12
---- -- --
2010-03-12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

uchylony
2008-04-12
2008-04-12
---- -- --
2010-10-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w związku z pobieraniem przez nich nauki oraz kierowania żołnierzy zawodowych na studia albo naukę w kraju lub za granicą

uchylony
2008-04-24
2008-04-24
---- -- --
2010-07-21

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych

uchylony
2008-03-26
2008-03-26
---- -- --
2009-11-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-03-26
2008-03-26
---- -- --
2014-07-18

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

uznany za uchylony
2008-03-08
2008-03-08
---- -- --
2011-01-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-03-08
2008-03-08
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-03-21
2008-03-21
---- -- --
2010-05-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-03-05
2008-03-05
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej

uchylony
2008-02-28
2008-02-28
---- -- --
2014-06-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych

uznany za uchylony
2008-02-28
2008-02-28
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-01-26
2008-01-26
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

uznany za uchylony
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uchylony
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

uchylony
2007-12-31
2007-12-31
---- -- --
2012-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2010-07-26

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe

uznany za uchylony
2007-11-01
2007-11-01
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2007 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

uchylony
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2012-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2007-10-30
2007-10-30
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

uchylony
2007-10-18
2007-10-18
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2007-10-01
2007-10-01
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2007-10-09
2007-10-09
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

uchylony
2007-10-04
2007-10-04
---- -- --
2008-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych

uznany za uchylony
2007-09-12
2007-09-12
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

uznany za uchylony
2007-08-24
2007-08-24
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony
2007-08-02
2007-08-02
---- -- --
2008-06-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

uchylony
2007-08-02
2007-08-02
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2007-07-13
2007-07-13
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia szkół podoficerskich

uchylony
2007-06-07
2007-06-07
---- -- --
2010-09-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2007-04-21
2007-04-21
---- -- --
2010-07-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

uchylony
2007-03-22
2007-03-22
---- -- --
2010-10-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uchylony
2007-03-01
2007-03-01
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

uznany za uchylony
2007-02-14
2007-02-14
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

uchylony
2007-01-10
2007-01-01
---- -- --
2008-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2008-06-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2006-12-22
2006-12-22
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

uchylony
2006-11-11
2006-11-11
---- -- --
2010-10-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2006-11-11
2006-11-11
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2006-10-10
2006-10-01
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

uchylony
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2008-04-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2009-12-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

uchylony
2006-09-26
2006-09-26
---- -- --
2008-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2006-09-23
2006-09-23
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od służby oraz rozkładu czasu służby żołnierzy zawodowych

uchylony
2006-09-23
2006-09-23
---- -- --
2008-07-25

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2006-09-28
2006-09-28
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2006-09-06
2006-09-06
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

uchylony
2006-09-06
2006-09-06
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2006-07-29
2006-07-29
---- -- --
2008-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

uchylony
2006-07-20
2006-07-20
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno - bytowych

uznany za uchylony
2006-06-07
2006-06-07
---- -- --
2010-06-05

Rozporządzenie Ministra Obrony z dnia 23 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uchylony
2006-03-28
2006-03-28
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2006-03-01
2006-03-01
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

uznany za uchylony
2006-02-17
2006-02-17
---- -- --
2006-10-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

uchylony
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2008-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

uchylony
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2010-10-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2005-12-30
2005-12-30
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony
2006-01-07
2006-01-07
---- -- --
2009-12-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

uchylony
2005-11-11
2005-11-11
---- -- --
2008-11-15

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2005-10-19
2005-10-19
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym

uznany za uchylony
2005-11-05
2005-11-05
---- -- --
2008-12-28

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2005 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

uchylony
2005-10-01
2005-10-01
---- -- --
2007-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

uznany za uchylony
2005-10-01
2005-10-01
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2005 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych

uchylony
2005-10-20
2005-10-20
---- -- --
2008-03-21

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

uchylony
2005-09-08
2005-09-08
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2005-08-24
2005-08-24
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2005-03-02
2005-03-02
---- -- --
2010-07-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uchylony
2005-02-03
2005-02-03
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2005-02-03
2005-02-03
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

uznany za uchylony
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2005-01-28
2005-01-28
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

uznany za uchylony
2004-12-10
2004-12-10
---- -- --
2006-10-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

uchylony
2004-10-29
2004-10-29
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych

uznany za uchylony
2004-10-22
2004-10-22
---- -- --
2010-06-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

uchylony
2004-07-05
2004-07-05
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie badań lekarskich żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa oraz powracających do kraju po zakończeniu tej służby

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-07-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

uznany za uchylony
2004-07-19
2005-01-01
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2006-10-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2014-12-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2008-04-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2008-05-23

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-01-23

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2008-04-26

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-10-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie kierowania i udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w związku z pobieraniem przez nich nauki oraz ustalania równowartości kosztów poniesionych w związku z nauką

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2008-04-24

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-06-05

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach aplikantów, asesorów i sędziów sądów wojskowych oraz aplikantów, asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2009-03-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2014-07-18

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej przez żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2008-03-26

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2009-12-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2008-11-15

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2005-11-05

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2005-10-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie przyznawania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2014-04-03

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2008-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2009-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2008-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-01-00

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie określenia grup uposażenia

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2014-05-16

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2008-02-28

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie utworzenia szkół podoficerskich

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-09-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2008-06-18

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2008-05-27

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2007-06-30

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2013-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od służby oraz rozkładu czasu służby żołnierzy zawodowych

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2006-09-23

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie noszenia uzbrojenia przez żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych do służby poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2005-03-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony
2004-01-02
2004-01-02
---- -- --
2008-06-04

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony
2004-01-02
2004-01-02
---- -- --
2008-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2022-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2022-11-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2022-04-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2022-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie
2022-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie
2022-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie
2022-02-12
2022-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie
2022-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich

oczekujący na wejście w życie
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

oczekujący na wejście w życie
2021-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

oczekujący na wejście w życie
2021-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie
2021-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych

oczekujący na wejście w życie
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2021-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

oczekujący na wejście w życie
2021-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

oczekujący na wejście w życie
2021-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie
2021-03-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych

oczekujący na wejście w życie
2021-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze

oczekujący na wejście w życie
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

oczekujący na wejście w życie
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie
2020-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2020-10-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

oczekujący na wejście w życie
2020-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym

obowiązujący
2020-10-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich

obowiązujący
2020-09-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2020-07-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

obowiązujący
2020-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

obowiązujący
2020-05-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich

obowiązujący
2020-05-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2020-04-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze

obowiązujący
2020-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

obowiązujący
2020-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2020-03-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

obowiązujący
2020-02-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze

obowiązujący
2019-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi i żołnierze pełniący służbę kandydacką są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych

obowiązujący
2019-12-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

obowiązujący
2019-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2019 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

obowiązujący
2019-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich

obowiązujący
2019-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2019-08-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

obowiązujący
2019-03-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2019-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze

akt objęty tekstem jednolitym
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

obowiązujący
2018-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

akt objęty tekstem jednolitym
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

akt objęty tekstem jednolitym
2018-11-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
2020-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym

obowiązujący
2018-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2018-08-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

akt objęty tekstem jednolitym
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych

akt objęty tekstem jednolitym
2018-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich

akt objęty tekstem jednolitym
2018-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

akt objęty tekstem jednolitym
2018-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

akt objęty tekstem jednolitym
2018-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

obowiązujący
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych sędziów sądów wojskowych oraz prokuratorów do spraw wojskowych

obowiązujący
2017-06-10
2017-04-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza celnego

uznany za uchylony
2017-04-11
0000-00-00
---- -- --
2017-10-18

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-04-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie tytułów żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2017-03-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

akt objęty tekstem jednolitym
2017-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej

obowiązujący
2017-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-02-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

obowiązujący
2017-02-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uchylony
2016-12-31
2016-12-31
---- -- --
2019-01-24

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

akt posiada tekst jednolity
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2017-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy pełniących służbę kandydacką

obowiązujący
2016-12-07
2016-12-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

obowiązujący
2016-11-05
2016-11-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

uchylony
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2019-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2016-06-16
2016-06-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym

uznany za uchylony
2016-03-10
2016-03-10
---- -- --
2018-01-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uchylony
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2016-12-31

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2015-09-04
2015-09-04
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

uchylony
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

obowiązujący
2015-09-30
2015-09-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

obowiązujący
2015-06-06
2015-06-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie noszenia uzbrojenia przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

obowiązujący
2015-06-25
2015-06-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień ochronnych

obowiązujący
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

obowiązujący
2015-04-04
2015-04-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych

obowiązujący
2015-03-26
2015-03-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej

obowiązujący
2015-02-24
2015-02-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi i żołnierze pełniący służbę kandydacką są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych

obowiązujący
2015-01-27
2015-01-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze

akt posiada tekst jednolity
2015-01-29
2015-01-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

akt posiada tekst jednolity
2015-02-05
2015-02-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

obowiązujący
2015-02-10
2015-02-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych

akt objęty tekstem jednolitym
2015-01-29
2015-01-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

akt objęty tekstem jednolitym
2015-01-17
2015-01-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze

obowiązujący
2014-12-27
2014-12-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych do służby poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2014-12-16
2014-12-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

akt objęty tekstem jednolitym
2014-12-26
2014-12-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych

obowiązujący
2014-12-05
2014-12-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2014-11-22
2014-11-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym

uznany za uchylony
2014-11-29
2014-11-29
---- -- --
2018-02-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2014-12-04
2014-12-04
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

akt posiada tekst jednolity
2014-12-04
2014-12-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy pełniących służbę kandydacką

obowiązujący
2014-12-09
2014-12-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych

akt posiada tekst jednolity
2014-12-09
2014-12-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2014-10-16
2014-10-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2014 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2014-10-23
2014-10-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

obowiązujący
2014-10-11
2014-10-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2014-11-19
2014-11-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

obowiązujący
2014-08-07
2014-08-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie kierowania żołnierzy pełniących służbę kandydacką na studia lub naukę

obowiązujący
2014-08-01
2014-08-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zajęć z zakresu wychowania fizycznego i sportu realizowanych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

obowiązujący
2014-07-18
2014-07-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2014-07-18
2014-07-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym

obowiązujący
2014-06-13
2014-06-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2014-06-24
2014-06-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

akt posiada tekst jednolity
2014-07-08
2014-07-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej

obowiązujący
2014-06-06
2014-06-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia grup uposażenia

obowiązujący
2014-05-16
2014-05-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2014-04-15
2014-04-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą

obowiązujący
2014-04-09
2014-04-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyznawania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego

obowiązujący
2014-04-03
2014-04-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym
2014-03-15
2014-03-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień ochronnych

obowiązujący
2014-02-27
2014-02-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-02-11
2014-02-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-01-15
2014-01-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

uchylony
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2019-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

akt objęty tekstem jednolitym
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich

akt objęty tekstem jednolitym
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2013-05-02
2013-05-02
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

uznany za uchylony
2013-04-01
2013-04-01
---- -- --
2014-08-07

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2013-04-01
2013-04-01
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

uznany za uchylony
2013-02-23
2013-02-23
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

uchylony
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2019-01-01

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

uchylony
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach sędziów sądów wojskowych oraz asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

uznany za uchylony
2012-07-26
2012-07-26
---- -- --
2017-04-05

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

uznany za uchylony
2012-07-19
2012-07-19
---- -- --
2017-04-05

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony
2012-07-19
2012-07-19
---- -- --
2013-12-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

uchylony
2012-06-01
2012-06-01
---- -- --
2013-02-23

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uchylony
2012-06-01
2012-06-01
---- -- --
2013-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej

uchylony
2012-03-14
2012-03-14
---- -- --
2014-06-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

uchylony
2012-02-15
2012-02-15
---- -- --
2014-12-09

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2012-02-01
2012-02-01
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2015-06-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych

akt objęty tekstem jednolitym
2011-10-11
2011-10-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2011-11-01
2011-11-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2011 r. w sprawie dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym

obowiązujący
2011-10-19
2011-10-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

uchylony
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
2019-03-13

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych

uznany za uchylony
2011-07-30
2011-07-30
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2011-07-23
2011-07-23
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych

uznany za uchylony
2011-07-14
2011-07-14
---- -- --
2014-12-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

uznany za uchylony
2011-07-06
2011-07-06
---- -- --
2014-10-11

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

uznany za uchylony
2011-06-22
2011-06-22
---- -- --
2014-08-07

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

akt objęty tekstem jednolitym
2011-06-15
2011-06-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2011-04-26
2011-04-26
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2011-04-23
2011-04-23
---- -- --
2014-11-22

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2011-03-23
2011-03-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym

uznany za uchylony
2011-01-11
2011-01-11
---- -- --
2018-01-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym

uznany za uchylony
2011-01-27
2011-01-27
---- -- --
2014-06-13

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2011-01-08
2011-01-08
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

akt objęty tekstem jednolitym
2010-12-04
2010-12-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2010-12-02
2010-12-02
---- -- --
2014-11-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

uznany za uchylony
2010-11-03
2010-11-03
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2010-11-18
2010-11-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach sędziów sądów wojskowych oraz asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

uznany za uchylony
2010-11-06
2009-03-04
---- -- --
2017-04-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

uznany za uchylony
2010-10-30
2010-10-30
---- -- --
2014-10-11

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych

uchylony
2010-10-26
2010-10-26
---- -- --
2013-04-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

uznany za uchylony
2010-10-19
2010-10-19
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2011-01-26
2011-01-26
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich

akt posiada tekst jednolity
2010-09-04
2010-09-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

uchylony
2010-08-26
2010-08-26
---- -- --
2014-12-09

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

obowiązujący
2010-07-22
2010-07-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2010-07-21
2010-07-21
---- -- --
2014-10-23

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych

akt posiada tekst jednolity
2010-07-08
2010-07-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień ochronnych

uchylony
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
2014-02-27

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych

uznany za uchylony
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
2011-07-14

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2010-05-08
2010-05-08
---- -- --
2014-07-18

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2010-04-23
2010-04-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

uchylony
2010-04-01
2010-04-01
---- -- --
2013-02-23

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uchylony
2010-04-01
2010-04-01
---- -- --
2013-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2010-04-29
2010-04-29
---- -- --
2014-11-22

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

akt posiada tekst jednolity
2010-04-08
2010-04-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

akt posiada tekst jednolity
2010-04-01
2010-04-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

uchylony
2010-03-24
2010-01-01
---- -- --
2014-10-16

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

uchylony
2010-05-01
2010-05-01
---- -- --
2014-12-09

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym

uznany za uchylony
2010-03-17
2010-01-01
---- -- --
2011-01-27

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

uchylony
2010-03-09
2010-03-09
---- -- --
2019-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2010-03-18
2010-03-18
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

uznany za uchylony
2010-03-12
2010-03-12
---- -- --
2017-04-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2010-03-23
2010-03-23
---- -- --
2014-06-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym

uznany za uchylony
2010-02-27
2010-02-27
---- -- --
2018-02-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony
2010-02-02
2010-02-02
---- -- --
2015-06-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2010-01-23
2010-01-23
---- -- --
2014-11-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

uznany za uchylony
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2014-08-07

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

uznany za uchylony
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2014-10-11

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych

obowiązujący
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej

uchylony
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2014-06-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2009 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2014-04-15

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2009-11-06
2009-11-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

uchylony
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2019-03-13

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej

uznany za uchylony
2009-09-30
2009-09-30
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym

uchylony
2009-06-30
2009-06-30
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony
2009-06-25
2009-06-25
---- -- --
2009-12-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy

uznany za uchylony
2009-05-20
2009-05-20
---- -- --
2010-06-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2009-05-06
2009-05-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2009-04-04
2009-04-04
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2009-04-01
2009-04-01
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

uznany za uchylony
2009-04-01
2009-04-01
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2009-03-13
2009-03-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

uznany za uchylony
2009-02-25
2009-02-25
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uchylony
2009-02-01
2009-02-01
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2009-02-06
2009-02-06
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup uposażenia

uchylony
2008-12-06
2008-12-06
---- -- --
2014-05-16

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uchylony
2008-12-06
2008-12-06
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

uchylony
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2019-03-13

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2009-12-13

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-12-12
2008-12-12
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-11-15
2008-11-15
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów prowadzących ewidencję żołnierzy, którzy polegli, zmarli lub zostali uznani za zmarłych albo zaginęli w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2008-11-22
2008-11-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe

uznany za uchylony
2008-11-01
2008-11-01
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

uchylony
2008-09-12
2008-09-12
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-08-22
2008-08-22
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-08-15
2008-08-15
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-08-29
2008-08-29
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych

akt posiada tekst jednolity
2008-07-25
2008-07-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
2010-04-29

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych

uznany za uchylony
2008-06-18
2008-06-18
---- -- --
2010-06-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-06-18
2008-06-18
---- -- --
2010-03-23

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie korpusów osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony
2008-06-04
2008-06-04
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

uznany za uchylony
2008-05-27
2008-05-27
---- -- --
2010-04-08

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-05-23
2008-05-23
---- -- --
2013-12-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-04-30
2008-04-30
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

uchylony
2008-04-30
2008-04-30
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-04-24
2008-04-24
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą

uznany za uchylony
2008-04-26
2008-04-26
---- -- --
2014-04-09

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych

uchylony
2008-04-24
2008-04-24
---- -- --
2013-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy

uznany za uchylony
2008-04-19
2008-04-19
---- -- --
2009-05-20

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

uchylony
2008-04-01
2008-04-01
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-04-11
2008-04-11
---- -- --
2010-01-23

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-04-05
2008-04-05
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

uznany za uchylony
2008-04-12
2008-04-12
---- -- --
2010-03-12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

uchylony
2008-04-12
2008-04-12
---- -- --
2010-10-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w związku z pobieraniem przez nich nauki oraz kierowania żołnierzy zawodowych na studia albo naukę w kraju lub za granicą

uchylony
2008-04-24
2008-04-24
---- -- --
2010-07-21

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych

uchylony
2008-03-26
2008-03-26
---- -- --
2009-11-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-03-26
2008-03-26
---- -- --
2014-07-18

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjazdów za granicę żołnierzy zawodowych w celach niezwiązanych ze służbą wojskową

obowiązujący
2008-03-25
2008-03-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2008-03-21
2008-03-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

uznany za uchylony
2008-03-08
2008-03-08
---- -- --
2011-01-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-03-08
2008-03-08
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-03-21
2008-03-21
---- -- --
2010-05-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-03-05
2008-03-05
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2008-03-05
2008-03-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej

uchylony
2008-02-28
2008-02-28
---- -- --
2014-06-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych

uznany za uchylony
2008-02-28
2008-02-28
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

obowiązujący
2008-02-23
2008-02-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2008-02-23
2008-02-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-01-26
2008-01-26
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

uznany za uchylony
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uchylony
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

uchylony
2007-12-31
2007-12-31
---- -- --
2012-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2010-07-26

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe

uznany za uchylony
2007-11-01
2007-11-01
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2007 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

uchylony
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2012-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2007-10-30
2007-10-30
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

uchylony
2007-10-18
2007-10-18
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2007-10-01
2007-10-01
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2007-10-09
2007-10-09
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

uchylony
2007-10-04
2007-10-04
---- -- --
2008-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych

uznany za uchylony
2007-09-12
2007-09-12
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

uznany za uchylony
2007-08-24
2007-08-24
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony
2007-08-02
2007-08-02
---- -- --
2008-06-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

uchylony
2007-08-02
2007-08-02
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej

obowiązujący
2007-06-30
2007-06-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2007-07-13
2007-07-13
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju

obowiązujący
2007-06-20
2007-06-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia szkół podoficerskich

uchylony
2007-06-07
2007-06-07
---- -- --
2010-09-04

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenie zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2007-04-21
2007-04-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2007-04-21
2007-04-21
---- -- --
2010-07-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

uchylony
2007-03-22
2007-03-22
---- -- --
2010-10-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uchylony
2007-03-01
2007-03-01
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

uznany za uchylony
2007-02-14
2007-02-14
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

uchylony
2007-01-10
2007-01-01
---- -- --
2008-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

obowiązujący
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2008-06-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2006-12-22
2006-12-22
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

uchylony
2006-11-11
2006-11-11
---- -- --
2010-10-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2006-11-11
2006-11-11
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych

akt objęty tekstem jednolitym
2006-10-31
2006-10-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2006-10-10
2006-10-01
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

uchylony
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2008-04-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2009-12-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

uchylony
2006-09-26
2006-09-26
---- -- --
2008-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2006-09-23
2006-09-23
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od służby oraz rozkładu czasu służby żołnierzy zawodowych

uchylony
2006-09-23
2006-09-23
---- -- --
2008-07-25

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2006-09-28
2006-09-28
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2006-09-06
2006-09-06
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

uchylony
2006-09-06
2006-09-06
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2006-07-29
2006-07-29
---- -- --
2008-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

uchylony
2006-07-20
2006-07-20
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno - bytowych

uznany za uchylony
2006-06-07
2006-06-07
---- -- --
2010-06-05

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2006-05-19
2006-05-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony z dnia 23 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uchylony
2006-03-28
2006-03-28
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2006-03-01
2006-03-01
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

uznany za uchylony
2006-02-17
2006-02-17
---- -- --
2006-10-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

uchylony
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2008-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

uchylony
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2010-10-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2005-12-30
2005-12-30
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

obowiązujący
2005-12-29
2005-12-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony
2006-01-07
2006-01-07
---- -- --
2009-12-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

uchylony
2005-11-11
2005-11-11
---- -- --
2008-11-15

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2005-10-19
2005-10-19
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym

uznany za uchylony
2005-11-05
2005-11-05
---- -- --
2008-12-28

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

obowiązujący
2005-11-05
2005-11-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2005 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

uchylony
2005-10-01
2005-10-01
---- -- --
2007-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2005 r. w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

uznany za uchylony
2005-10-01
2005-10-01
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2005 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych

uchylony
2005-10-20
2005-10-20
---- -- --
2008-03-21

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

uchylony
2005-09-08
2005-09-08
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2005-08-24
2005-08-24
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2005-03-02
2005-03-02
---- -- --
2010-07-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uchylony
2005-02-03
2005-02-03
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2005-02-03
2005-02-03
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

uznany za uchylony
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2005-01-28
2005-01-28
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

uznany za uchylony
2004-12-10
2004-12-10
---- -- --
2006-10-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

uchylony
2004-10-29
2004-10-29
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych

uznany za uchylony
2004-10-22
2004-10-22
---- -- --
2010-06-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych

akt posiada tekst jednolity
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

uchylony
2004-07-05
2004-07-05
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie badań lekarskich żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa oraz powracających do kraju po zakończeniu tej służby

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-07-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

uznany za uchylony
2004-07-19
2005-01-01
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2006-10-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2014-12-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2008-04-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2008-05-23

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-01-23

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2008-04-26

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-10-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie kierowania i udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w związku z pobieraniem przez nich nauki oraz ustalania równowartości kosztów poniesionych w związku z nauką

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2008-04-24

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-06-05

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach aplikantów, asesorów i sędziów sądów wojskowych oraz aplikantów, asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2009-03-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2014-07-18

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

akt posiada tekst jednolity
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej przez żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2008-03-26

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2009-12-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2008-11-15

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2005-11-05

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2005-10-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie przyznawania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2014-04-03

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2008-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2009-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2008-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-01-00

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie udzielania urlopów żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie określenia grup uposażenia

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2014-05-16

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wyjazdów za granicę żołnierzy zawodowych w celach niezwiązanych ze służbą wojskową

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2008-02-28

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie utworzenia szkół podoficerskich

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-09-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2008-06-18

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2008-05-27

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2007-06-30

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2013-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie udzielania żołnierzom zawodowym zezwoleń na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od służby oraz rozkładu czasu służby żołnierzy zawodowych

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2006-09-23

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie noszenia uzbrojenia przez żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych do służby poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2014-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie mianowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2005-03-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie organów prowadzących ewidencję żołnierzy, którzy polegli, zmarli lub zostali uznani za zmarłych albo zaginęli w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony
2004-01-02
2004-01-02
---- -- --
2008-06-04

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony
2004-01-02
2004-01-02
---- -- --
2008-01-01

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu